نظام پرداخت drg چیست؟

نظام پرداخت drg چیست؟

DRG چیست؟

drg مخفف diagnosis related group که به معنی گروه مرتبط با تشخیص است.

کاربر نظام پرداخت drg به چه صورت است؟

کاری که نظام پرداخت drg برای ما انجام میدهد این است که هزینه های بستری در بیمارستان را طبقه بندی میکند و سپس آن را پرداخت میکند این کار توسط بیمه های درمانی انجام میگردد و این کار باعث میگردد با اینکه مبلغ همیشه ثابت نیست ولی بیمار مبلغ ثابتی را بر اساس DRG پرداخت می نماید.

هدف نظام پرداخت DRG چیست؟

هدف سیستم پرداخت DRG این است که اطمینان حاصل شود که بازپرداخت های Medicare (مدیکر یک برنامه بیمه اجتماعی است) بازتاب کننده نقش اساسی ترکیب پرونده های بیمارستان ( یعنی نوع بیمارانی که بیمارستان ها درمان می کنند، و شدت بیماری آنها) در تعیین هزینه های آن و تعداد بیماران است.

از سال 1393 ، تشخیص‌هایی که برای تعیین DRG استفاده می‌شوند بر اساس کدهای ICD-10 هستند. کدهایی در سال 1399 به آن سیستم اضافه شد تا همه‌گیری کرونا را در بر بگیرد.


DRG ها در طول تاریخ برای مراقبت هایی مانند بستری استفاده می شده اند، اما قانون درمان قرن بیست و یکم، که در اواخر سال 1394 مصوب شد، مراکز خدمات مدیکر و مدیکید را ملزم به ایجاد برخی از DRG ها کرد که برای جراحی های سرپایی نیز اعمال می گرید.


بیمه‌گر های مدیکر و خصوصی، سیستم‌های پرداخت جدیدی را که شبیه به سیستم DRG فعلی هستند، راه‌اندازی کرده‌اند، اما با برخی تفاوت‌های کلیدی، از جمله اینکه خدمات بستری و سرپایی را در یک بسته پرداخت ترکیب می‌کند. هدف این است که بیمه همراه کارآمدتر شود و نتایج بهتری را برای بیمار نسبت به پرداخت هزینه درمان به ارمغان آورد.

این اطلاعات برای اولین بار توسط درگاه پرداخت سپرده گردآوری شده است لطفا جهت حمایت از ما این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

هزینه درمان

سیستم پرداخت DRG چگونه کار میکند؟

 آقای الف و آقای ب هر دو برای درمان یک بیماری معین در یک بیمارستان بستری شده بودند. آقای الف 2 روز تحت درمان قرار گرفت. بستری شدن آقای ب 20 روز به طول انجامید. از آنجا که آقای الف و آقای ب تشخیص مشابهی داشتند، بنابراین دارای DRG مشابه اند. بر اساس این DRG، بیمه همان مبلغی را برای آقای الف میدهد که برای بیمار آقای ب می پردازد، حتی اگر بیمارستان پول بیشتری را به 20 روز مراقبت از آقای ب اختصاص دهد تا دو روز مراقبت از آقای الف.