قوانین فعالیت کاربران

قوانین فعالیت کاربران
  1. فعالیت  تمامی کسب و کار هایی که از سپرده استفاده میکنند باید در قید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد
  2. درصورت انسداد حساب کاربری و داشتن موجودی در سیستم ، این مسئله در بخش مدیریت درگاه پرداخت سپرده مطرح خواهد شد و در صورتی که مجموعه سپرده آسیبی از عملکرد شخص متخلف دیده باشد بدون مراجعه مراجع قضایی مبلغ به نفع مجموعه سپرده مصادره خواهد شد و شخص متخلف حق هیچگونه اعتراضی ندارد و در غیراینصورت مبلغ به حساب شخص متخلف واریز خواهد شد و در مواردی که دستور قضایی وجود داشته باشد آزادی مبلغ منوط به دستور مرجع قضایی خواهد بود.
  3. فعالیت کسب و کار های مقابل خلاف قوانین سپرده می باشد: کسب و کار های مرتبط با مشروبات الکی و مواد مخدر و توهم زا، کسب و کار های مرتبط با هرگونه شرطبندی ، سایت های فروش کارت شارژ بدون مجوز، کسب و کار های مرتبط با صیغه یابی و همسریابی بدون مجوز ، کسب و کار هایی که موجب اشاعه فحشا گردد.
  4. درصورتی که پایانه ارائه شده توسط سپرده خارج از کسب و کار مورد نظر مورد استفاده گردد باعث انسداد پایانه خواهد شد.
  5. در صورت دستور قضایی تمامی اطلاعات صاحب حساب کاربری به مقام قضایی تحویل خواهد شد.
  6. در خواست های واریز کسب و کار ها روزانه به طور اتوماتیک ثبت میگردد و نیاز به ثبت دستی نیست.
  7. واریز طبق سیکل های پایا انجام خواهد شد.