تعرفه خدمات درگاه پرداخت

1399/03/13 14:32
تعرفه خدمات درگاه پرداخت

سه ماه اول رایگان

تعرفه خدمات سپرده به طور عمومی تعرفه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی برای کسب و کار ها طبق جدول زیر است.

نوع کسب و کارتوضیحاتتعرفهحداکثر
کسب و کار عادیشامل هر نوع کسب و کار مجاز1% (سه ماه اول رایگان)5000 تومان (سه ماه اول رایگان)
کسب و کار کلانوبسایت های مطرحتوافقیتوافقی
ادارات دولتی و سازمان های دولتی  رایگان-
خیریه(دارای مجوز)رایگان-
کسب و کار کلان در صورت قرار دادن لوگو سپردهپس از بررسی کسب و کاررایگان-
  1. به صورت پیشفرض همه کسب وکار ها عادی در نظر گرفته خواهد شد
  2. برای تغییر نرخ می توانید پس از ورود تیکت ثبت نمایید یا با بخش پشتیبانی تماس بگیرید

باتشکر