دریافت شماره شبا رایگان 39 بانک

تبدیل شماره حساب به شماره شبا:

تمامی بانک ها این امکان را برای شما فراهم آورده اند و شما کافیست از لیست بانک مورد نظر را انتخاب و بر روی نمایش کلیک کنید.

تبدیل شماره کارت به شبا:

تبدیل شماره کارت به شبا در برخی موارد وجود دارد که شما باید ابتدا مثل مرحله قبل عمل کنید و بانک را انتخاب و سپس دکمه نمایش را بزنید و وارد لینکی که میدهد بشوید و در صورتی که بانک مورد نظر از تبدیل شماره کارت به شماره شبا پشتیبانی کند میتوانید از این امکان استفاده نمایید.

کاربرد شبا چیست؟

هنگام انتقال وجه پایا یکی از مواردی که به آن نیاز دارید شبا هست، برای مثال درگاه پرداخت سپرده برای تسویه حساب با کاربران از سیستم پایا استفاده میکند بنابراین شما برای استفاده از درگاه پرداخت باید شماره شبا داشته باشید.

 • نور
 • ملل
 • توسعـه
 • پست بانک
 • ملی
 • ملت
 • مسکن
 • مرکزی
 • گردشگری
 • کشاورزی
 • کارآفرین
 • مهر ایران
 • رسالت
 • صنعت معدن
 • صادرات
 • شهر
 • سینا
 • سرمایه
 • سپه
 • سامان
 • رفاه کارگران
 • دی
 • خاورمیانه
 • توسعه صادرات
 • توسـعه تعاون
 • تجارت
 • پاسارگاد
 • پارسیان
 • ایران زمین
 • اقتصاد نوین
 • آینده