آموزش ایجاد کد رهگیری مالیاتی برای درگاه پرداخت

آموزش ایجاد کد رهگیری مالیاتی برای درگاه پرداخت

برای ثبت نام کد مالیاتی برای درگاه سپرده باید چند کار را مرحله به مرحله انجام دهید. در ادامه روش ثبت نام کد مالیاتی، شرح داده خواهد شد.

 

1 - ورود به سایت اداره مالیات و دارایی

جهت دریافت کد مالیاتی ابتدا وارد وبسایت سازمان مالیاتی شوید :
آدرس سایت: https://tax.gov.ir/pages/action/RegistrationSelector

 

2 - ورود اطلاعات پایه

اطلاعات پایه ای را باید وارد کنید. اطلاعات درخواستی را تکمیل کنید و گزینه ی ورود به ثبت نام را انتخاب کنید. 

مرحله دوم ثبت نام مالیاتی

 

 

3- انتخاب گزینه پیش ثبت نام کد رهگیری مالیاتی

گزینه ی پیش ثبت نام جدید را انتخاب کنید. سپس نوع ثبت نام خود را که انفرادی و یا مشارکت است، انتخاب کنید. اطلاعات کد پستی اقامتگاه قانونی، شماره ی تلفن همراه و کد امنیتی را وارد کنید. سپس روی پیش ثبت نام جدید کلیک کنید.

مرحله سوم ثبت نام کد رهگیری مالیاتی

 

 

4 - ورود به سامانه پیش ثبت نام الکترونیک کد رهگیری مالیاتی

سپس در صفحه ی مربوط به ورود به پیش ثبت نام الکترونیک، اطلاعات را وارد کنید. پس از آن کد 4 رقمی برای صحت سنجی شماره ی تلفن همراه، برای شما ارسال می شود. کد ارسال شده را در محل مربوطه وارد کنید. توجه داشته باشید که کد ملی و شماره ی تلفن همراه باید به نام فرد متقاضی باشد.

مرحله چهارم ثبت نام کد رهگیری مالیاتی

مرحله چهارم-2 ثبت نام کد رهگیری مالیاتی

 

5 - اطلاعات تابعیت و تولد

سپس، در مرحله ی بعد اطلاعات مربوط به تابعیت، تاریخ تولد و ... را وارد کنید و گزینه ی استعلام اطلاعات و ادامه را انتخاب کنید.

مرحله پنجم ثبت نام کد رهگیری مالیاتی

 

6 - اعتبارسنجی اطلاعات وارد شده

در این مرحله قسمتی از اطلاعات وارد شده در مرحله ی پیش ثبت نام، اعتبار سنجی شده و اگر نواقصی وجود داشته باشد از طریق پیامک برای شما ارسال خواهد شد. در صورتی که نواقصی مشاهده شد، در قسمت انتهای صفحه، نواقص اطلاعاتی را مشاهده می کنید. اقدام به تکمیل موارد کنید.

مرحله ششم ثبت نام کد رهگیری مالیاتی

 

7 - تایید اطلاعاتی که ثبت کرده اید

پس از مورد تایید قرار گرفتن اطلاعات مربوط به پیش ثبت نام، نام کاربری و کلمه ی عبور برای شما تشکیل خواهد شد. نام کاربری و کلمه ی عبور شما از طریق پیامک ارسال خواهد شد.

پس از اینکه اطلاعات کاربری خود را به صورت کامل وارد کردید، به سامانه ی ثبت نام وارد شوید. اطلاعات تکمیلی مربوط به بنگاه اقتصادی خود را وارد کنید. همچنین شما در این مرحله می توانید اطلاعاتی را که در مرحله ی ثبت نام وارد کردید، ویرایش کنید. پس از انجام مراحل، گزینه ی ثبت را انتخاب کنید.

مرحله هفتم ثبت نام کد رهگیری مالیاتی

 

8 - مشاهده پیش ثبت نام

پس از تایید نهایی اطلاعات وارد صفحه ی زیر می شوید.

مرحله هشتم ثبت نام کد رهگیری مالیاتی

 

9 - ثبت اطلاعات در سازمان مالیاتی

گزینه ی تایید اطلاعات و دریافت کد رهگیری را بفشارید. کد رهگیری 10 رقمی مالیاتی برای شما ارسال خواهد شد.

مرحله نهم ثبت نام کد رهگیری مالیاتی

مرحله نهم -2 ثبت نام کد رهگیری مالیاتی

 

10 - انتظار برای تایید اطلاعات کد مالیاتی

اگر اطلاعاتی که وارد کردید، مورد تایید قرار بگیرد، نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به پرتال امور مالیاتی برای شما ارسال خواهد شد. برای تکمیل مراحل ثبت نام در سامانه می توانید از این نام کاربری و رمز عبور استفاده کنید.

مرحله دهم ثبت نام کد رهگیری مالیاتی

سایت سازمان امور مالیاتی

اگر اطلاعات درخواست شده مورد تایید قرار بگیرد، وضعیت پرونده به صورت 45 نمایش داده خواهد شد. 45 به معنای پایان یافتن فرآیند ثبت نام و امکان استفاده از خدمات است. 

برای ثبت نام کد مالیاتی برای درگاه سپرده باید چند کار را مرحله به مرحله انجام دهید. در ادامه روش ثبت نام کد مالیاتی، شرح داده خواهد شد.