روش پرداخت DLC چیست؟

روش پرداخت DLC چیست؟

سلام به شما بازدید کننده گرامی سپرده،

در این مقاله قصد داریم به شما اطلاعات کاملی در مورد روش پرداخت DLC بدهیم.

DLC مخفف چیست؟

کلمه dlc مخفف Documentary Letter of Credit است، که به معنای اعتبار اسنادی است، در اکثر مواقع به این روش LC می گویند.

کاربرد DLC به چه صورت است؟

در این شیوه بانک متعهد به پرداخت مبلغ معینی به فروشنده کالا یا خدمات در ارائه به موقع اسناد تأیید کننده حمل کالا یا قرارداد است.

شیوه اعتبار اسنادی یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در تجارت بین‌الملل است، زیرا اعتبار اسنادی روشی است که اکثر ریسک‌ها را پوشش می دهد و خریدار (واردکننده) و فروشنده (صادرکننده) با خیالی راحت به تجارت می پردازند. اعتبار اسنادی یک ابزار محاسباتی بسیار منعطف و راحت است که بیشترین شناخت و پذیرش را در جهان دارد.

انواع اعتبار اسنادی:

 

اعتبار اسنادی قابل فسخ:

توسط بانک صادرکننده بدون اطلاع قبلی به گیرنده وجوه قابل تغییر یا لغو است. ابطال اعتبار اسنادی هیچگونه تعهدی برای بانک گشاینده در قبال گیرنده ایجاد نمی کند. بانک معرفی شده در صورتی که در زمان دریافت مبلغ اطلاعی مبنی بر تغییر شرایط یا ابطال اعتبار دریافت نکرده باشد، موظف به پرداخت یا سایر عملیات بر روی اعتبار اسنادی قابل برگشت است. اعتبار اسنادی در صورتی قابل فسخ است که متن آن صراحتاً خلاف آن را ذکر نکرده باشد.

اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت:

تعهد قطعی بانک گشایش کننده به پرداخت وجه به ترتیب و شرایط تعیین شده در شرایط اعتبار اسنادی است، در صورتی که مدارک پیش بینی شده توسط آن به بانکی که در اعتبار مشخص شده ارائه شود. اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت تضمین می کند که صادرکننده به اجرای تعهدات خود پایبند خواهد بود، حتی اگر واردکننده بخواهد معامله را فسخ کند.

اعتبار اسنادی تایید نشده غیر قابل برگشت:

در هنگام تنظیم اعتبار اسنادی تایید نشده، بانک صادرکننده DLC، تنها طرفی است که مسئولیت پرداخت به فروشنده را بر عهده دارد. بانک معرفی شده تنها پس از دریافت وجه از بانک صادرکننده باید پرداخت کند. بانک معرفی شده صرفاً به نمایندگی از بانک ارائه دهنده اعتبار عمل می کند، بنابراین هیچ ریسکی نمی پذیرد.

اعتبار اسنادی تایید شده غیر قابل برگشت :

تعهد بانک صادرکننده توسط بانک دیگری تایید می شود. تاییدیه ضمانت پرداخت اضافی از بانک دیگر (بانک صادرکننده یا بانک اصلی) است.

بانک تائید کننده اعتبار اسنادی متعهد است در صورت عدم پرداخت توسط بانک گشاینده، نسبت به پرداخت وجه اسناد طبق شرایط اعتبار اسنادی اقدام نماید، توجه فرمایید این روش یک روش سنتی است و مانند خدمات الکترونیکی پرداخت مانند درگاه پرداخت یا کارت به کارت و سایرین نیست و بیشتر بر روی امنیت تجارت متمرکز است تا بر روی سادگی آن.

در حال حاضر، صدور LC توسط آخرین نسخه UCP 600 کنترل می شود.