افزونه پرداخت مارکت ساز (market saz)

1399/03/13 13:58
افزونه پرداخت مارکت ساز (market saz)

شما با این افزونه می توانید درگاه پرداخت سپرده را درون مارکت ساز (market saz) فعال نمایید

محتوای پوشه را در ریشه وب سایت(معمولا public_html) خود اپلود کنید
سپس از طریق مدیریت بخش درگاه های پرداخت درگاه سپرده را فعال کنید