آموزش دریافت اینماد فوری

آموزش دریافت اینماد فوری

کاربرگرامی سپرده ، به دلیل الزام اینماد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت دریافت درگاه پرداخت می بایست ابتدا وارد سایت اینماد شده و مراحل ثبت نام را طبق ویدئوی زیر طی نمایید.

ویدئوی آموزش اینماد