افزونه درگاه پرداخت Vip Plugin

افزونه درگاه پرداخت Vip Plugin

آموزش نصب افزونه پرداخت Vip Plugin

شما به وسیله ی این افزونه می توانید که درون Vip Plugin، درگاه پرداخت سپرده را فعال کنید.

این کار دارای مراحلی است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

ابتدا فایل req.php را پیدا کرده و آن را باز کنید.

در خط 6، MerchantID را با کد مرچنتی که از سایت در اختیار دارید، تغییر دهید.

در مرحله ی بعد فایل را ذخیره کنید.

حالا فایل مربوط به callback.php را پیدا کرده و باز کنید.

سپس، در خط 6، MerchantID را با کد مرچنتی که از سایت درگاه پرداخت واسط سپرده در اختیار دارید، تغییر دهید.

در نهایت فایل را ذخیره کنید.