افزونه پرداخت Vip Plugin

1399/03/13 14:30
افزونه پرداخت Vip Plugin

شما با این افزونه می توانید درگاه پرداخت سپرده را درون Vip Plugin فعال نمایید

 

آموزش نصب افزونه پرداخت Vip Plugin

شما به وسیله ی این افزونه می توانید که درون Vip Plugin، درگاه پرداخت سپرده را فعال کنید.

این کار دارای مراحلی است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

ابتدا فایل req.php را پیدا کرده و آن را باز کنید.

در خط 6، MerchantID را با کد مرچنتی که از سایت در اختیار دارید، تغییر دهید.

در مرحله ی بعد فایل را ذخیره کنید.

حالا فایل مربوط به callback.php را پیدا کرده و باز کنید.

سپس، در خط 6، MerchantID را با کد مرچنتی که از سایت در اختیار دارید، تغییر دهید.

در نهایت فایل را ذخیره کنید.