مقدمه

درگاه‌ پرداخت به عنوان یکی از ابزارهای حیاتی در فرآیند پرداخت‌های اینترنتی و اتصال کسب‌وکارها به سیستم بانکی اهمیت زیادی دارند. وب‌سرویس‌های درگاه پرداخت، امکان ارتباط مستقیم بین سایت‌ها یا برنامه‌های نرم‌افزاری و سیستم پرداخت بانکی را فراهم می‌کنند.

استفاده از وب‌سرویس درگاه پرداخت از مزایای بسیاری برخوردار است. این روش به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا به راحتی و با امنیت بالا پرداخت‌های آنلاین را از مشتریان خود دریافت کرده و فرآیند پرداخت را بهبود بخشند. همچنین، این وب‌سرویس‌ قابلیت انعطاف‌پذیری بالایی را برای پذیرندگان محترم سپرده فراهم کرده است و تا قادر باشند با انواع مختلفی از برنامه‌ها و وبسایت‌ها ارتباط برقرار کنند.

ایجاد فاکتور

 • Response
 • CURL
 • PHP
 • GO
 • NODE
آدرس : https://sepordeh.com/merchant/invoices/add/
نام پارامتر وضعيت نوع داده نمونه شرح
merchant اجباري string KnIT45OvAnd1584271146:8zN9iO1Y11tg6LVl مرچنت را بايد در بخش کسب و کار ها از داخل پنل برداريد
amount اجباري number 150000 مبلغ فاکتور به تومان
callback اجباري string http://website.com/callback آدرس بازگشت بعد از اتمام عمليات پرداخت
description اختياري string خريد گوشي موبايل توضيحات در مورد فاکتور
orderId اختياري number 14886 شماره سفارش در سیستم شما (حداکثر 20 رقمی)
phone اختياري number 09121234567 شماره موبایل پرداخت کننده

ارجاع به صفحه پرداخت

 • PHP
 • GO
 • NODE
آدرس : https://sepordeh.com/merchant/invoices/pay/id:{invoice_id}
مقدار {{invoice_id}} را با شماره فاکتور دریافتی در مرحله قبل جایگزین کنید.

بازگشت از صفحه پرداخت

آدرس : http://website.com/callback?authority={{authority}}&&orderId={{orderId}}
هنگام بازگشت به آدرس callback دو پارامتر authority و orderId ارسال میگردد (توسط متد GET)

تایید فاکتور

 • Response
 • CURL
 • PHP
 • GO
 • NODE
آدرس : https://sepordeh.com/merchant/invoices/verify/
نام پارامتر وضعيت نوع داده نمونه شرح
merchant اجباري string KnIT45OvAnd1584271146:8zN9iO1Y11tg6LVl مرچنت را بايد در بخش کسب و کار ها از داخل پنل برداريد
authority اجباري number 35684 این مقدار در هنگام بازگشت از صفحه پرداخت به صورت GET ارسال میگردد

آدرس فراخوانی soap

آدرس : https://sepordeh.com/merchant/invoices/wsdl/

بازگشت از صفحه پرداخت

ایجاد فاکتور

 • Response
 • CURL
 • PHP
 • GO
 • NODE
تابع : add(merchant,amount,currency_id,callback,phone,orderId,description)
نام پارامتر وضعيت نوع داده نمونه شرح
merchant اجباري string KnIT45OvAnd1584271146:8zN9iO1Y11tg6LVl مرچنت را بايد در بخش کسب و کار ها از داخل پنل برداريد
amount اجباري number 150000 مبلغ فاکتور به تومان
currency_id اجباري number 1 برای تومان 1 وارد شود
callback اجباري string http://website.com/callback آدرس بازگشت بعد از اتمام عمليات پرداخت
phone اختياري number 09121234567 شماره موبایل پرداخت کننده
orderId اختياري number 14886 شماره سفارش در سیستم شما (حداکثر 20 رقمی)
description اختياري string خريد گوشي موبايل توضيحات در مورد فاکتور

ارجاع به صفحه پرداخت

 • PHP
 • GO
 • NODE
آدرس : https://sepordeh.com/merchant/invoices/pay/id:{invoice_id}
مقدار {{invoice_id}} را با شماره فاکتور دریافتی در مرحله قبل جایگزین کنید.

بازگشت از صفحه پرداخت

آدرس : http://website.com/callback?authority={{authority}}&&orderId={{orderId}}
هنگام بازگشت به آدرس callback دو پارامتر authority و orderId ارسال میگردد (توسط متد GET)

تایید فاکتور

 • Response
 • CURL
 • PHP
 • GO
 • NODE
تابع : verify(merchant,authority)
نام پارامتر وضعيت نوع داده نمونه شرح
merchant اجباري string KnIT45OvAnd1584271146:8zN9iO1Y11tg6LVl مرچنت را بايد در بخش کسب و کار ها از داخل پنل برداريد
authority اجباري number 35684 این مقدار در هنگام بازگشت از صفحه پرداخت به صورت GET ارسال میگردد