افزونه پرداخت Ubercart برای دروپال

1399/03/13 14:25
افزونه پرداخت Ubercart برای دروپال

شما با این افزونه می توانید درگاه پرداخت سپرده را درون Ubercart برای دروپال فعال نمایید

برای استفاده از این ماژول، آن را در پوشه ی
sites/all/module
کپی کنید و از حالت فشرده خارج کنید.
به گونه ای که فایل sepordeh.info در مسیر زیر باشد.
sites/all/modules/sepordeh/sepordeh.info

سپس به صفحه ی مدیریت ماژول ها رفته و ماژول را فعال کنید.

پیش از این که بتوانید از ماژول استفاده کنید، باید آن را پیکربندی کنید.
صفحه ی تنظیمات ماژول در آدرس زیر در سایت شما قابل دسترسی خواهد بود:

admin/store/settings/payment/method/sepordeh

البته برای دسترسی به صفحه ی تنظیمات ماژول، همچنین می توانید
در صفحه ی مدیریت ماژول ها، بر روی لینک پیکربندی یا Configure در مقابل
نام ماژول کلیک کنید.


--------------------------
نحوه ی پیکربندی:
در قسمت MerchantID یا کد پذیرند، باید کد درگاه سپرده تان را وارد کنید.
برای دریافت این کد، می بایست با واحد پشتیبانی سپرده تماس بگیرید.