افزونه پرداخت انجمن ساز vBulletin

1399/03/13 14:20
افزونه پرداخت انجمن ساز vBulletin

شما با این افزونه می توانید درگاه پرداخت سپرده را درون انجمن ساز vBulletin فعال نمایید

Installation :

1- Upload all files and folders in vBulletin home folder
2- Go to Plugins & Products > Manage Products > [Add/Import Product] and import product-sepordeh.xml
3- Go to Paid Subscriptions > Payment API Manager and edit sepordeh