افزونه پرداخت مارکت ساز (market saz)

1399/03/13 13:58

شما با این افزونه می توانید درگاه پرداخت سپرده را درون مارکت ساز (market saz) فعال نمایید

محتوای پوشه را در ریشه وب سایت(معمولا public_html) خود اپلود کنید
سپس از طریق مدیریت بخش درگاه های پرداخت درگاه سپرده را فعال کنید